Naše služby


Kvalitné materiály zo žuly a mramoru. Všetky materiály našej firme zabezpečuje JUHOKAMEŇ s. r. o., najväčší dovozca a výrobca žuly a mramoru na Slovensku.

 • kamenárske práce, cintorínska architektúra, bytová architektúra, stavebná architektúra
 • kompletná výroba a dodávka náhrobných kameňov
 • rekonštrukcia pomníkov
 • stavba obkladov krbov
 • rekonštrukcie kúpelní
 • dlažby, obklady, sokle - výroba a montáž
 • schodišťové prvky, nástupnice, podstupnice, sokle

 • kamenárske práce, cintorínska architektúra, bytová architektúra, stavebná architektúra
 • kompletná výroba a dodávka náhrobných kameňov
 • rekonštrukcia pomníkov
 • stavba obkladov krbov
 • rekonštrukcie kúpelní
 • dlažby, obklady, sokle - výroba a montáž
 • schodišťové prvky, nástupnice, podstupnice, sokle

Uvedené služby zabezpečujeme na prevádzke: Veľké Trakany, ul. Školská 273.

 • prevoz (tuzemsko - zahraničie), obliekanie a úprava zosnulých
 • výkopy hrobov, exhumácie
 • uloženie do našich chladiacich zariadení
 • vybavenie všetkých pohrebných dokumentov
 • predaj pohrebného tovaru - truhly a príslušenstva, vence, kytice, ikebany (živé a umelé kvety)
 • zabezpečenie kamenárskych prác