Akcie – kamenný hrob

Akcie – žulový hrob
16. apríla 2018
Akcie – Urnové hroby
16. apríla 2018
Pri kompletnej objednávke kamenného hrobu a pomníka z celkovej ceny odpočítame náklady na:
- zameranie hrobu
- kalkuláciu ceny
- montáž hrobu
- doprava do 100 km

Comments are closed.